ПрАТ "Андезит"

Код за ЄДРПОУ: 00292528
Телефон: 0312-66-86-57
e-mail: andezit@gmail.com
Юридична адреса: 88007,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.гранітна,8А
 
Дата розміщення: 20.10.2014

Особлива інформація на 16.10.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненоГолова правлiнняПорада Iван Михайловичд/н, д/н, д/н18.01
Зміст інформації:
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 16.10.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - звiльнено з посади Голови правлiння Пораду Iвана Михайловича у зв"язку з закiнченням термiну повноважень. Володiє 18.01% статутного капiталу Товариства. Перебував на посадi з 18.08.2009 р. Попереднi посади - голова правлiння Товариства протягом 20 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
д/нЗвільненоЧлен правлiнняМеденцiй Алевтина Олегiвнад/н, д/н, д/н0.0846
Зміст інформації:
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 16.10.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - звiльнена з посади члена правлiння Меденцiй Алевтина Олегiвна у зв"язку з закiнченням термiну повноважень. Володiє 0.0846% статутного капiталу Товариства. Перебувала на посадi з 18.08.2009 р. Працює Головним бухгалтером Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.
д/нЗвільненоЧлен правлiнняКордас Олександр Борисовичд/н, д/н, д/н10.005
Зміст інформації:
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 16.10.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - звiльнений з посади члена правлiння Кордас Олександр Борисович у зв"язку з закiнченням термiну повноважень. Володiє 10.005% статутного капiталу Товариства. Перебував на посадi з 18.08.2009 р. Попереднi посади - член правлiння Товариства протягом 5 рокiв. Працює начальником цеху. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
д/нЗвільненоЧлен правлiнняКривоцюк Марiя Дмитрiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 16.10.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - звiльнена з посади члена правлiння Кривоцюк Марiя Дмитрiвна у зв"язку з закiнченням термiну повноважень. Акцiями емiтента не володiє. Перебувала на посадi з 18.08.2009 р. Попереднi посади - член правлiння Товариства протягом 8 рокiв.Працює облiковцем на пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.
д/нЗвільненоЧлен правлiнняЧендей Василь Васильовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 16.10.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - звiльнений з посади члена правлiння Чендей Василь Васильович у зв"язку з закiнченням термiну повноважень. Акцiями емiтента не володiє. Перебував на посадi з 18.08.2009 р. Попереднi посади - член правлiння Товариства протягом 5 рокiв. Працює водiєм автокрану на пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
д/нЗвільненоГолова Наглядової радиКобюк Сергiй Леонiдовичд/н, д/н, д/н0.0318
Зміст інформації:
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 16.10.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - звiльнений з посади Голови Наглядової ради Кобюк Сергiй Леонiдович у зв"язку з закiнченням термiну повноважень. Володiє 0.0318% статутного капiталу Товариства. Перебував на посадi Голови Наглядової ради з 18.08.2009 р. Попереднi посади - Голова Наглядової ради Товариства протягом 5 рокiв.Працює головним iнженером на пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
д/нЗвільненоЧлен Наглядової радиМарамон Микола Павловичд/н, д/н, д/н0.529
Зміст інформації:
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 16.10.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - звiльнений з посади члена Наглядової ради Марамон Микола Павлович у зв"язку з закiнченням термiну повноважень. Володiє 0.529% статутного капiталу Товариства. Перебував на посадi члена Наглядової ради з 18.08.2009 р. Попереднi посади - член Наглядової ради Товариства протягом 5 рокiв.Iнженер з гiрничих робiт ПрАТ "Будавтодор". Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
д/нЗвільненоЧлен Наглядової радиКерестiнь Золтан Петровичд/н, д/н, д/н1.61
Зміст інформації:
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 16.10.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - звiльнений з посади члена Наглядової ради Керестiнь Золтан Петрович у зв"язку з закiнченням термiну повноважень. Володiє 1.61% статутного капiталу Товариства. Перебував на посадi члена Наглядової ради з 18.08.2009 р. Попереднi посади - член Наглядової ради Товариства протягом 5 рокiв.Працює гiрничим iнженером. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
д/нЗвільненоЧлен Наглядової радиМарюхнич Ганна Iванiвнад/н, д/н, д/н0.127
Зміст інформації:
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 16.10.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - звiльнена з посади члена Наглядової ради Марюхнич Ганна Iванiвна у зв"язку з закiнченням термiну повноважень. Володiє 0.127 % статутного капiталу Товариства. Перебувала на посадi члена Наглядової ради з 18.08.2009 р. Попереднi посади - член Наглядової ради Товариства протягом 5 рокiв.Працює облiковцем на пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.
д/нЗвільненоЧлен Наглядової радиСтець Михайло Михайловичд/н, д/н, д/н0.127
Зміст інформації:
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 16.10.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - звiльнений з посади члена Наглядової ради Стець Михайло Михайлович у зв"язку з закiнченням термiну повноважень. Володiє 0.127 % статутного капiталу Товариства. Перебував на посадi члена Наглядової ради з 18.08.2009 р. Попереднi посади - член Наглядової ради Товариства протягом 4 рокiв.Працює дробарником на пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
д/нЗвільненоГолова Ревiзiйної комiсiїМиронова Клара Миколаївнад/н, д/н, д/н0.0476
Зміст інформації:
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 16.10.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - звiльнена з посади Голови Ревiзiйної комiсiї Миронова Клара Миколаївна у зв"язку з закiнченням термiну повноважень . Володiє 0.0476% статутного капiталу Товариства. Перебувала на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї з 18.08.2009 р. Попереднi посади - член Наглядової ради Товариства, Голова Ревiзiйної комiсiї.Працює бухгалтером на пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.
д/нЗвільненоЧлен Ревiзiйної комiсiїКовач Ганна Iванiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 16.10.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - звiльнена з посади члена Ревiзiйної комiсiї Ковач Ганна Iванiвна у зв"язку з закiнченням термiну повноважень . Акцiями емiтента не володiє. Перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 18.08.2009 р. Попереднi посади - член Ревiзiйної комiсiї протягом 5 рокiв.Працює зав.складом на пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.
д/нОбраноГолова правлiнняБатрин Ярослав Васильовичд/н, д/н, д/н2.6085
Зміст інформації:
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 16.10.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - обраний на посаду Голови правлiння Батрин Ярослав Васильович. Володiє 2.6085% статутного капiталу Товариства. Перебував на посадi В.о.Голови правлiння з 03.09.2014 р. Термiн обрання - 3 роки. Попереднє мiсце роботи – директор МПП „Андезiт” (с.Сусково). Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
д/нОбраноЧлен правлiнняМеденцiй Алевтина Олегiвнад/н, д/н, д/н0.0846
Зміст інформації:
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 16.10.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - обрана на посаду члена правлiння Меденцiй Алевтина Олегiвна термiном на 3 роки. Володiє 0.0846% статутного капiталу Товариства. Працює Головним бухгалтером Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.
д/нОбраноЧлен правлiнняКобюк Сергiй Леонiдовичд/н, д/н, д/н0.0318
Зміст інформації:
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 16.10.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - обраний на посаду члена правлiння Кобюк Сергiй Леонiдович термiном на 3 роки. Володiє 0.0318% статутного капiталу Товариства. Перебував на посадi члена правлiння протягом 5 рокiв. Працює головним iнженером Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
д/нОбраноЧлен правлiнняСвида Олександр Михайловичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 16.10.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - обраний на посаду члена правлiння Свида Олександр Михайлович термiном на 3 роки. Акцiями емiтента не володiє. Приватний пiдприємець. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
д/нОбраноЧлен правлiнняДусяк Михайло Iвановичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 16.10.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - обраний на посаду члена правлiння Дусяк Михайло Iванович термiном на 3 роки. Акцiями емiтента не володiє. Працює майстром на пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
д/нОбраноГолова Наглядової радиРоля Iван Андрiйовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 16.10.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - обраний на посаду Голови Наглядової ради Роля Iван Андрiйович термiном на 3 роки. Акцiями емiтента не володiє. Працює облiковцем ПрАТ "Будавтодор". Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
д/нОбраноЧлен Наглядової радиМарамон Микола Павловичд/н, д/н, д/н0.529
Зміст інформації:
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 16.10.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - обраний на посаду члена Наглядової ради термiном на 3 роки. Володiє 0,529% статутного капiталу Товариства. Iнженер з гiрничих робiт ПрАТ „Будавтодор”. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
д/нОбраноЧлен Наглядової радиБагiн Едуард Миколайовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 16.10.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - обраний на посаду члена Наглядової ради Багiн Едуард Миколайович термiном на 3 роки. Акцiями емiтента не володiє. Працює диспетчером ПрАТ "Будавтодор". Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
д/нОбраноЧлен Наглядової радиГолян Олена Юрiївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 16.10.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - обрана на посаду члена Наглядової ради Голян Олена Юрiївна термiном на 3 роки. Акцiями емiтента не володiє. Працює маркшейдером на ПрАТ "Андезит". Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.
д/нОбраноЧлен Наглядової радиКерестiнь Золтан Петровичд/н, д/н, д/н1.61
Зміст інформації:
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 16.10.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - обраний на посаду члена Наглядової ради Керестiнь Золтан Петрович термiном на 3 роки.Володiє 1,61% статутного капiталу Товариства. Працює гiрничим iнженером. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав.
д/нОбраноРевiзорКурах Ольга Юрiївнад/н, д/н, д/н2.9894
Зміст інформації:
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулись 16.10.2014 р. прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: - обрана на посаду Ревiзора Курах Ольга Юрiївна термiном на 3 роки. Володiє 2,9894% статутного капiталу Товариства. Працює нач.вiддiлення ПАТ”Укргазбанку” м.Ужгород. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.