ПрАТ "Андезит"

Код за ЄДРПОУ: 00292528
Телефон: 0312-66-86-57
e-mail: andezit@gmail.com
Юридична адреса: 88007,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.гранітна,8А
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  ПАТ"Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30370711
Місцезнаходження  Україна, м. Київ, 01001, м.Київ, вул.Б.Грiнченка,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.09.2006
Міжміський код та телефон  (044) 377-70-16
Факс  (044) 279-10-78
Вид діяльності  Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв.
Опис  Укладений договiр з депозитарiєм ПАТ "НДУ"
 
Найменування  ПАТ"Комерцiйний iнвестицiйний банк"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  19355562
Місцезнаходження  Україна, Закарпатська область, 88000, м.Ужгород, вул.Гойди ,10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 493346
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  15.10.2009
Міжміський код та телефон  (0312) 61 98 30.
Факс  (0312) 61 98 30.
Вид діяльності  Дiяльнiсть зберiгача
Опис  Укладений договiр iз зберiгачем ПАТ"Комiнвестбанк"
 
Найменування  Аудиторська фiрма "Ягер"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  22071851
Місцезнаходження  Україна, Закарпатська область, 88000, м.Ужгород, вул.Собранецька,24
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  0784
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  23.02.2001
Міжміський код та телефон  (0312)64-33-48
Факс  (0312)64-33-48
Вид діяльності  Аудиторська дiяльнiсть
Опис  Сертiфiкат аудитора ( директору АФ "Ягер" - Рябiнкiна Н.В.), серiї А № 003699 видан 30 березня 1995 року, дiю якого було продовжено до 30 березня 2009 року ( Рiшення АПУ вiд 26.03.99 № 76 - до 26 березня 2004 року, та вiд 29.04.04 р. № 134 - до 30 березня 2009 року). продовжено до 30.03.2014 року ( Рiшення АПУ вiд 26.03.2009 р. № 200/2)