ПрАТ "Андезит"

Код за ЄДРПОУ: 00292528
Телефон: 0312-66-86-57
e-mail: andezit@gmail.com
Юридична адреса: 88007,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.гранітна,8А
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про зобов'язанняВиди зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
Кредити банку
  у тому числі:
X 1507.000  X X
Довгостроковий кредит    1507.000  0.000   
Зобов'язання за цінними паперами
  у тому числі:
X 0.000  X X
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
за векселями (всього) X 0.000  X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
Податкові зобов'язання X 120.000  X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
Інші зобов'язання X 525.000  X X
Усього зобов'язань X 2152.000  X X


Опис: Товариство фiнансує свою дiяльнiсть за рахунок власних коштiв.
Дотацiй та iнвестицiй у звiтному перiодi не отримувало. Користується кредитами банкiв. Для купiвлi нової технiки отримано кредит вiд ПАТ"Укрексiмбанк". Сума непогашеної частини складає 1507 тис.грн.