ПрАТ "Андезит"

Код за ЄДРПОУ: 00292528
Телефон: 0312-66-86-57
e-mail: andezit@gmail.com
Юридична адреса: 88007,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.гранітна,8А
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про фінансові результати МАЛОГО

СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
1234
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 3765.0004332.000
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 627.000722.000
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 3138.0003610.000
Інші операційні доходи 040 348.000298.000
Інші доходи 050 8.0008.000
Разом чисті доходи (030+040+050) 070 3494.0003916.000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 1865.0002868.000
Інші операційні витрати 090 1098.000522.000
у тому числі 091 152.000226.700
092 0.0000.000
Інші витрати 100 440.000410.000
Разом витрати (080+090+100) 120 3403.0003800.000
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 91.000116.000
Податок на прибуток 140 21.00029.000
Чистий прибуток (збиток) 150 70.00087.000
Забезпечення матеріального заохочення 160 0.0000.000
Примітки:
За результатами фiнансово-господарської дiяльносiт в 2011 р. отримано прибуток в сумi 70 тис.грн.