ПрАТ "Андезит"

Код за ЄДРПОУ: 00292528
Телефон: 0312-66-86-57
e-mail: andezit@gmail.com
Юридична адреса: 88007,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.гранітна,8А
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Голова правлiння Порада Iван Михайлович № , виданий 3 414 18.06349200000 % 3 414 0 0 0
Член правлiння, головний бухгалтер Меденцiй Алевтина Олегiвна № , виданий 16 0.08465600000 % 16 0 0 0
Член правлiння Кордас Олександр Борисович № , виданий 1 891 10.00529100000 % 1 891 0 0 0
Член правлiння Кривоцюк Марiя Дмитрiвна № , виданий 541 2.86243400000 % 541 0 0 0
Член правлiння Чендей Василь Васильович № , виданий 491 2.59788400000 % 491 0 0 0
Голова Наглядової ради Кобюк Сергiй Леонiдович № , виданий 1 606 8.49735400000 % 1 606 0 0 0
Член Наглядової ради Марамон Микола Павлович № , виданий 1 502 7.94709000000 % 1 502 0 0 0
Член Наглядової ради Керестiнь Золтан Петрович № , виданий 305 1.61375700000 % 305 0 0 0
Член Наглядової ради Марюхнич Ганна Iванiвна № , виданий 446 2.35978800000 % 446 0 0 0
Член Наглядової ради Стець Михайло Михайлович № , виданий 24 0.12698400000 % 24 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Миронова Клара Миколаївна № , виданий 9 0.04761900000 % 9 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Ковач Ганна Iванiвна № , виданий 94 0.49735400000 % 94 0 0 0
Усього   10 339 54.70370400000 % 10 339 0 0 0
Опис