ПрАТ "Андезит"

Код за ЄДРПОУ: 00292528
Телефон: 0312-66-86-57
e-mail: andezit@gmail.com
Юридична адреса: 88007,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.гранітна,8А
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Андезит"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ"Андезит"
3.1.3. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 88007
3.1.5. Область, район Закарпатська область, д/н
3.1.6. Населений пункт м.Ужгород
3.1.7. Вулиця, будинок вул.Гранітна,8А

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва ААБ№ 576696
3.2.2. Дата державної реєстрації 20.06.1994
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет ужгородської міської ради Закарпатської області
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 94500
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 94500

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ"Укрексімбанк" м.Ужгород
3.3.2. МФО банку 312226
3.3.3. Поточний рахунок 26003016710295
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
немає
3.3.5. МФО банку немає
3.3.6. Поточний рахунок немає

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
08.12 Добування каменю та виробництво щебіню
Дв Дв
Дв Дв

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
д/нд/нд/нд/нд/н
Опис:
д/н

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента