ПрАТ "Андезит"

Код за ЄДРПОУ: 00292528
Телефон: 0312-66-86-57
e-mail: andezit@gmail.com
Юридична адреса: 88007,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.гранітна,8А
 

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Голова правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Порада Іван Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1948
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 29
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова правління ЗАТ"Андезит. займає посаду 19 років
6.1.8. Опис Здійснює повноваження згідно статуту та Положення про Правління. перебував на посаді Голови правління ЗАТ"Андезит" протягом 19 років. Винагороду в грошовій та натуральній формі за виконання посадових обов"язків не отримував. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має.


6.1.1. Посада Член правління, головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Меденцій Алевтина Олегівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1964
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** бухгалтер, заст.голови правління з фінансових питань, Головний бухгалтер. Загальний стаж роботи - 29 років.
6.1.8. Опис Здійснює повноваження згідно статуту , Положення про Правління та посадової інструкції. Перебувала на посаді члена правління ЗАТ"Андезит" протягом 19 років. Винагороду в грошовій та натуральній формі за виконання посадових обов"язків не отримував. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. Згоди на оприлюднення персональних даних не надавала. Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має.


6.1.1. Посада Член правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кордас Олександр Борисович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1962
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник цеху ПрАТ"Андезит, член правління. Загальний стаж роботи 27 років.
6.1.8. Опис Здійснює повноваження згідно статуту та Положення про Правління. перебував на посаді члена правління ЗАТ"Андезит" протягом 4 років. Працює начальником цеху підприємства. Оплата згідно штатного розпису. Винагороду в грошовій та натуральній формі за виконання посадових обов"язків не отримував. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має.


6.1.1. Посада Член правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кривоцюк Марія Дмитрівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1954
6.1.5. Освіта** середня-спеціальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Обліковець,член правління. Загальний стаж роботи - 33 роки.
6.1.8. Опис Здійснює повноваження згідно статуту та Положення про Правління. Перебувала на посаді члена правління ЗАТ"Андезит" протягом 7 років. Працює обліковцем на підприємстві. Оплата згідно штатного розпису. Винагороду в грошовій та натуральній формі за виконання посадових обов"язків не отримувала. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має.


6.1.1. Посада Член правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чендей Василь Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1951
6.1.5. Освіта** середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** водій, член правління ПрАТ"Андезит". Загальний стаж роботи - 35 років.
6.1.8. Опис Здійснює повноваження згідно статуту та Положення про Правління. Перебував на посаді члена правління ЗАТ"Андезит" протягом 4 років. Працює водієм автокрану на підприємства. Оплата згідно штатного розпису. Винагороду в грошовій та натуральній формі за виконання посадових обов"язків не отримував. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має.


6.1.1. Посада Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кобюк Сергій Леонідович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1953
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 29
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** головний інженер Товариства, голова Наглядової ради. Загальний стаж роботи - 34 роки.
6.1.8. Опис Здійснює повноваження згідно статуту та Положення про Наглядову раду. Перебував на посаді Голови Наглядової ради ЗАТ"Андезит" протягом 4 років. Працює Головним інженером на підприємства. Оплата згідно штатного розпису. Винагороду в грошовій та натуральній формі за виконання посадових обов"язків не отримував. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має.


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Марамон Микола Павлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1943
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** майстер гірничого цеху підприємства, член Наглядової ради
6.1.8. Опис Здійснює повноваження згідно статуту та Положення про Наглядову раду. Перебував на посаді члена Наглядової ради ЗАТ"Андезит" протягом 4 років. Працював майстром гірничого цеху на підприємства.На даний момент на підприємстві не працює. Оплата згідно штатного розпису. Винагороду в грошовій та натуральній формі за виконання посадових обов"язків не отримував. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних. Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має.


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Керестінь Золтан Петрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1950
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Інспектор гірничого нагляду, член Наглядової ради.Загальний стаж роботи - 33 роки.
6.1.8. Опис Здійснює повноваження згідно статуту та Положення про Наглядову раду. Перебував на посаді члена Наглядової ради ЗАТ"Андезит" протягом 4 років. Працювавінспектором гірничого нагляду. На теперішній час на підприємстві не працює.Винагороду в грошовій та натуральній формі за виконання посадових обов"язків не отримував. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має.


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Марюхнич Ганна Іванівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1953
6.1.5. Освіта** середня-спеціальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Обліковець, член Наглядової ради товариства. Загальний стаж роботи - 33 роки.
6.1.8. Опис Здійснює повноваження згідно статуту та Положення про Наглядову раду. Перебувала на посаді члена Наглядової ради ЗАТ"Андезит" протягом 4 років. Працює обліковцем на підприємства. Оплата згідно штатного розпису. Винагороду в грошовій та натуральній формі за виконання посадових обов"язків не отримувала. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має.


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Стець Михайло Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1962
6.1.5. Освіта** середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Робітник, спеціаліст - дробарник, член Наглядової ради
6.1.8. Опис Здійснює повноваження згідно статуту та Положення про Наглядову раду. Перебував на посаді члена Наглядової ради ЗАТ"Андезит" протягом 4 років. Працював дробарником на підприємства. В даний період на підприємстві не працює. Винагороду в грошовій та натуральній формі за виконання посадових обов"язків не отримував. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має.


6.1.1. Посада Голова Ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Миронова Клара Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1953
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Бухгалтер, член наглядової ради.Загальний стаж роботи - 18 років.
6.1.8. Опис Здійснює повноваження згідно статуту та Положення про Ревізійну комісію. Перебувала на посаді Голови ревізійної комісії ЗАТ"Андезит" протягом 13 років. Працює бухгалтером на підприємства. Оплата згідно штатного розпису. Винагороду в грошовій та натуральній формі за виконання посадових обов"язків не отримувала. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має.


6.1.1. Посада Член Ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ковач Ганна Іванівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1958
6.1.5. Освіта** середня-спеціальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Завідуюча складом, обліковець, член Ревізійної комісії. Загальний стаж роботи - 19 років.
6.1.8. Опис Здійснює повноваження згідно статуту та Положення про Ревізійну комісію. Перебувала на посаді члена ревізійної комісії ЗАТ"Андезит" протягом 4 років. Працює зав.складом на підприємства. Оплата згідно штатного розпису. Винагороду в грошовій та натуральній формі за виконання посадових обов"язків не отримувала. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних даних. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова правлінняПорада Іван Михайловичд/н, д/н, д/нд/н341418.0634923414000
Член правління, головний бухгалтерМеденцій Алевтина Олегівнад/н, д/н, д/нд/н160.08465616000
Член правлінняКордас Олександр Борисовичд/н, д/н, д/нд/н189110.0052911891000
Член правлінняКривоцюк Марія Дмитрівнад/н, д/н, д/нд/н5412.862434541000
Член правлінняЧендей Василь Васильовичд/н, д/н, д/нд/н4912.597884491000
Голова Наглядової радиКобюк Сергій Леонідовичд/н, д/н, д/нд/н16068.4973541606000
Член Наглядової радиМарамон Микола Павловичд/н, д/н, д/нд/н15027.947091502000
Член Наглядової радиКерестінь Золтан Петровичд/н, д/н, д/нд/н3051.613757305000
Член Наглядової радиМарюхнич Ганна Іванівнад/н, д/н, д/нд/н4462.359788446000
Член Наглядової радиСтець Михайло Михайловичд/н, д/н, д/нд/н240.12698424000
Голова Ревізійної комісіїМиронова Клара Миколаївнад/н, д/н, д/нд/н90.0476199000
Член Ревізійної комісіїКовач Ганна Іванівнад/н, д/н, д/нд/н940.49735494000
Усього 10339 54.703704 10339 0 0 0