ПрАТ "Андезит"

Код за ЄДРПОУ: 00292528
Телефон: 0312-66-86-57
e-mail: andezit@gmail.com
Юридична адреса: 88007,Закарпатська обл.,м.Ужгород,вул.гранітна,8А
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Андезит"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) ААБ№ 576696
3. Дата проведення державної реєстрації 20.06.1994
4. Територія (область)* Закарпатська область
5. Статутний капітал (грн) 94500
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 35
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

08.12 - Добування каменю та виробництво щебеню

Дв - Дв

Дв - Дв

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ"Укрексiмбанк" м.Ужгород
2) МФО банку 312226
3) Поточний рахунок 26003016710295
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
немає
5) МФО банку немає
6) Поточний рахунок немає